Movan logo

Movan Frontend

Nâng cấp doanh nghiệp của bạn

Làm cho doanh nghiệp của bạn hiệu quả hơn, minh bạch hơn và có thể mở rộng với nền tảng tự động hóa thông minh của Movan.

Bắt đầu ngay

Movan Designer

Nâng cấp doanh nghiệp của bạn

01 PDCA Nhanh nhẹn Bàn giao quy trình linh hoạt; lập và vẽ quy trình ISO đến đâu đưa vào áp dụng thực tế ngay đến đó. Tích hợp sẵn tính năng Quản lý phiên bản Quy trình, Biểu mẫu thực hành theo PDCA. 02 Kéo & Thả Kéo & Thả quy trình bằng các khối logic linh hoạt không phải chờ thời gian code kéo dài. Tiết kiệm tới 90% thời gian, chi phí mà doanh nghiệp tự xây dựng phần mềm quản lý riêng mà rất khó sửa chữa, bảo trì. 03 Di động Thân thiện người dùng điện thoại/thiết bị di động. Sử dụng ứng dụng di động để hoàn thành công việc; trao đổi thông tin và báo cáo dễ dàng.

Bắt đầu thiết kế ngay